KURUMSAL > KURUM İÇİ ETKİLEŞİM


Günümüzde şirketlerin başarısı, çalışanların bireysel başarılarının yanı sıra; takım olma duygusunun çalışanlar arasında ne kadar başarı ile uygulanmasına bağlıdır.

Paintball oyununun motivasyonu, özgüveni arttırdığı, ekibin bütününde birlikte başarma duygusu yarattığı gözlemlenmektedir.

Şirketin iş koluna, çalışanların profiline, yöneticinin hedefine bakarak şirketlere özel senaryolar oluşturulabilir. Etkinlik sürecinde uygulanacak aktivitelerin süresi, içeriği ve zorluk derecesi; şirketinizin ihtiyaç ve hedeflerine göre birlikte planlanmaktadır.

Oluşturulan senoryolarda çalışanların tecrübe etmesini istediğiniz durumlar yaratılarak bireyin ve ekibin bu durum ile baş etmesi sağlanır. Bu çerçevede eksiklikler ve aksaklıklar da günyüzüne çıkmaktadır.

Paintball oyununda takımlarda yaş, cinsiyet gibi sınırlamalar yoktur. Oyunda kişilerin sağlayabilecekleri maksimum katkıyı sağlaması hedeflenmektedir.

Katılımcılar strateji oluşturmanın, iletişimde olmanın ve şahsi becerilerini kullanarak ekip olabilmenin önemini farkederler. Başarmanın tadını alıp eksikliklerinin farkına varırlar.

Paintball, insanın var olma, kendini gerçekleştirme, mutluluk düzeyini yükseltme, meşru yollarla ilerleme yollarını anlamasını sağlayacak, bunları hayatına geçirmesi için teşvik edecek bir yaşam terapisidir.

STRES ATMAKTAN DAHA FAZLASI...

Çalışanlarınızın hangi yönlerini geliştirmek istersiniz?

Liderlik, Problem Çözme, Stresle Başa Çıkma, Takım Çalışması gibi özellikleri geliştirmek için farklı programlarınız var mı?

Kazanmak için kısıtlı bir zaman diliminde, iletişim, delegasyon, taktik geliştirme, problem çözme gibi yeteneklerin sergilendiği paintball; tüm dünyada eğitim, takım ruhunun oluşturulması, motivasyonun arttırılması ve yönetsel becerilerin geliştirilmesi amacıyla, danışmanlık firmaları ve şirket yönetimleri tarafından tercih edilmektedir.

Paintball ile Farkedilenler
Liderlik: Her takım bir lider tarafından sevk ve idare edilmektedir. Liderlik özellikleri olan kişiler bu yetenek ve liderlik bilgilerini kullanarak ekiplerini hedefe ulaştırmaya çalışırlar. Lider olarak seçilen kişinin ekibini tüm yetenek ve bilgisiyle yönetmesi beklenir çünkü sadece lider konumuna getirilmek bir insanı lider yapmaz. Oyun sırasında lider konumundaki kişi zayıf ve güçlü yanlarını da ortaya koyduğundan etkili bir liderlik eğitimi için paintball iyi bir eğiticidir.

Ekip ruhu: Ekip elemanları tim liderinin yönetiminde hedefe ulaşmaya çalışırken aynı zamanda birbirlerini de kollamak ve destek olmak durumundadırlar. Oyun sırasında aynı takımda olan insanlar özel yaşamlarında aralarındaki ilişki ve iletişim nasıl olursa olsun birbirlerine sıkıca bağlı ve uyumlu hareket etmek zorundadırlar. Hedefe ulaşmada önemli etkenlerden biri de birlikte uyum içinde hareket etmektir. İnsanın zaaflarını da açıkça ortaya koyan bu oyun, aynı zamanda kişinin güçlü yanlarını da ortaya çıkarmaktadır.

Lidere uyum: Ekip üyeleri uygulanacak strateji çerçevesinde lidere tam olarak uyum sağlamalı ve onun direktifleriyle hareket etmelidirler. Herhangi bir ekip üyesi kendi görevinin dışında bir hareket yapar, lideri dinlemezse sadece kendini değil diğer takım arkadaşlarını ve oyunu da tehlikeye sokar. Bu uyumsuzluk sebebiyle ekip, adam, puan kaybeder, stratejisi çöküntüye uğrar ve hedefe ulaşamaz. Liderlerine uyum sağlayan elemanlardan oluşan bir ekibin hem bu oyunda hem iş ve aile yaşamında başarı şansı oldukça yüksektir.

Ekip çalışmasına uygun olan ve olmayan elemanların tespiti için uygulanabilecek paintball her ortamda her kurum ve kuruluş tarafından uygulanabilir.

Doğal lideri ortaya çıkartma: Belirlenen strateji liderin komutasında uygulanırken lider oyun dışı kaldığında kimin lider olacağı belirlendiğinde böyle bir durumda komuta ikinci lidere geçer. İkinci lider de oyun dışı kaldığında ise diğer elemanlardan her hangi birinin liderlik pozisyonu alması beklenir. İçinde liderlik özelliği taşıyan fakat şu ana kadar ne iş hayatında nede sosyal hayatında bu özelliğini keşfedememiş ve ortaya çıkaramamış olan kişi bu zor ve acil durumda doğal olarak liderlik görevini üstlenir.
İnsanın içindeki potansiyel ve yetenekler zor durumlarda kendiliğinden ortaya çıkar. Paintball doğal lideri ortaya çıkarmada, kişinin içindeki lideri görmesinde çok etkili bir eğitim oyunudur.

Zorluklarla mücadele: Çeşitli senaryolarla zorluk dereceleri artırılabilen paintball oyununda takım elemanları hedefe ulaşmak için her türlü engeli ve zorluğu aşmalıdırlar. Stratejiyi uygularken riskleri göze alan, rakip takımın stratejisine karşı mücadeleyi sonuna kadar devam ettiren ekip üyeleri gerçek hayatta da uygulayabilecekleri zihinsel beceriler elde ederler. Oyun sırasında mücadele ruhu yüksek olan ve olmayan elemanlar kendilerini belli edecektir.
Her şartta hayatta kalmaya çalışama: Zorlu anlarda, stratejinin başarılı olmadığı durumlarda bütün takım elemanları oyun dışı kalmış olsa dahi tek bir eleman oyuna devam ederek mücadeleyi sürdürmeli ve yeteneklerini ortaya koymalıdır. Son kalan kişiden beklenen bu davranış, aynı zaman da kişinin iş yaşamında ve sosyal hayatında da her şartta neler yapabileceği fikri verecektir.
Hemen pes etmeden hayatta kalma ve hedefe ulaşma azmini ortaya çıkarmada, test etmede paintball iyi bir eğitim tercihidir.

Sabır: Hedefe ulaşabilmek için sabırla hareket edilmesi gerektiğinin bilinci bu oyunda daha iyi anlaşılır. Zira birçok oyun sabırsız takım elemanlarının oyuna konsantrelerinin kaybolmasından dolayı başarısızlığa uğrayabiliyor.
Kişiye sabırlı olmayı öğreten iyi bir strateji oyunu ve eğitim aracı olarak paintball’u işaret edebiliriz. Sabırsız ve aceleci kişiler ait oldukları ekiplerde sorun olabilmektedirler.

Strateji geliştirme: oyun öncesi her takım oyun stratejisini belirlemek zorundadır. Oyunun oynanacağı alana ve oyuncu sayısına göre strateji belirlenerek uygulamaya konur. Oyun içinde de stratejisini esnek kuran ekipler böylece karşı tarafın stratejisine göre pozisyon alabilirler. Oynan her oyunla kişinin strateji yeteneği ve bilgisi artacak, eksik yanlar tespit edilerek tamamlanabilecek, geliştirdikleri bu yetenekleriyle kişiler sosyal hayatlarında ve iş yaşamlarında kendi hayat stratejilerini oluşturabileceklerdir.

Hatalardan ders alma: Her oyunda yapılan hatalar analiz edilerek bir ders çıkartılır. Böylece hatalar dezavantajdan avantaja dönüştürülür. Kişiler hatalar karşısında yıkılmamayı ve hataları ilerleme için bir basamak olarak kullanmayı öğrenirler.

Başarısızlık karşısında yılamama: Kaybedilmiş bir oyun kazanılacak yeni bir oyunun başlangıcıdır. Yeni oyun için yeni strateji, yeni hedef, yeni motivasyon ortaya konur. Her oyunun başlangıcında kişi kazanma ve kaybetmeye hazır olarak oyuna başlamayı öğrenmek zorundadır. Bu tutum gerçek hayatta hedefe ulaşılamadığında yeniden başlama gücünü her zaman canlı tutar. Oyun sırasında öğrenilen bu özellik kişiyi diğerlerinden birkaç adım önde tutacaktır. Başarısızlıkların başarı için bir basamak olarak kullanılabileceğini, başarılarınsa kişiyi motive ettiği ve yeni hedeflere yönelmesi konusunda vizyon sahibi yaptığını öğretmede paintball insanı psikolojik yönden de güçlendiren bir oyun olarak karşımıza çıkar.

Yeteneklerin Kullanılması: Ekip elemanları mevcut yeteneklerini ekibin başarısı, hedefe ulaşması için kullanırken gizli kalmış yeteneklerini de hayretle keşfederler. Zorda kaldığında yada fırsat bulduğunda veya şartlar uygun olduğunda bir çok insan kendisinden beklenmeyecek şekilde potansiyelini, yeteneklerini ortaya çıkartır. Paintball bunun için iyi bir araçtır. Kendini keşfetme: Paintball aynı zamanda kişinin kendini keşfedebildiği, kendini tanıyabileceği bir oyundur. Birçok yetenek, özellik, karakteristik yapı, gizli kalmış güçler, zaaflar, zorluk derecesinin vermiş olduğu gerilime göre oyun sırasında ortaya çıkabilmektedir.